Oferta

IPO/mondioring

 • Szkolenia sportowe prowadzone są w oparciu o regulaminy ZKwP -  http://www.zkwp.pl/zg/. Glównym celem jest przygotowanie przewodnika do poszczególnych egzaminów i/lub startów w zawodach.
 • Treningi rekreacyjne prowadzone są dla wszystkich zainteresowanych niezależnie od poziomu zaawansowania.

IPO

Regulamin FCIhttp://www.zkwp-szkolenia.pl/images/komisje/Uzytkowe/regulaminy/wytyczne%20fci%202012.pdf 

 

 

 

 

 

 

 


 

MONDIORING

Mondioring powstał z inicjatywy organizacji kynologicznych propagujących sporty dla psów obronnych z Francji i Belgii, holenderskiego KNPV oraz niemieckiego Schutzhund Sport.
Twórcom zależało na dyscyplinie widowiskowej, spektakularnej i otwartej dla wszystkich ras pracujących, która poprzez stopniowe zwiększanie trudności, umożliwiłaby pełniejsze wykorzystanie psychofizycznych możliwości psa.

Mondioring składa się z trzech części:

 • posłuszeństwo - opiera się na ciągłej funkcjonalności i dyspozycyjności psa, z akcentem położonym na skuteczność kontroli nad nim, pomimo rozproszeń otoczenia
 • skoki - mają za zadanie sprawdzić możliwości fizyczne psa
 • obrona -  ma za zadanie zweryfikowanie, czy pies wykazuje umiejętność maksymalnej kontroli sytuacji i ochrony swojego przewodnika

Na zawodach psy oceniane są jak zawodnicy na ringu bokserskim:

 • za technikę,
 • pasję,
 • twardość,
 • wytrzymałość,
 • poprawność z regulaminem, a nie agresję wobec pozoranta!


Udane i szybkie wykonanie wszystkich konkurencji wymaga intensywnego i wszechstronnego szkolenia. Istotna jest nie tylko siła, wola walki, odwaga, zwinność, skoczność, spryt, ale przede wszystkim karność i skuteczna kontrola nad psem. Pies w najwyższej klasie trudności startuje we wszystkich konkurencjach bez smyczy i obroży. Na poziomie mistrzowskim musi on także posiadać doskonały charakter i nienaganną psychikę.

 

Mondioring POLSKA to grupa pasjonatów (pozoranci, trenerzy, zawodnicy) z całego kraju cyklicznie trenujący z Bartkiem Sudakiem w Bydgoszczy. Bartek jest nie tylko ojcem dyscypliny w Polsce, ale przede wszystkim czołowym zawodnikiem ringu francuskiego i mondioringu, trenerem I i II stopnia, licencjonowanym pozorantem i vice przewodniczącym klubu we Francji- http://www.gardiensdechansaye.com/ . Celem projektu jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne kadry szkoleniowej oraz rozpowszechnienie dyscypliny w Polsce, a w przyszłości stworzenie reprezentacji narodowej.

Klub Mondioring SZCZECIN

Moja fascynacja sportami ringowymi zaowocowała kupnem w 2013 roku psa -  IR-HYANA Des Fauves De Malines. CHERI jest suczką rasy owczarek belgijski malinois pochodzącą z francuskiej linii użytkowej ze skojarzenia ESPOIR du Domaine des Eclaireurs ( RING 3 Sélectifs - Champion régional 2012/2013) i FEEL GOOD du Domaine des Eclaireurs. Na co dzień sporty obronne trenuje z pozorantami: Tomkiem Wojciechowskim i Pawłem Wężowskim. W 2014 roku dołączyliśmy do klubu Mondioring POLSKA, prowadzonym przez B. Sudaka.
Tak powstał pierwszy w mieście klub mondio, którego jestem współzałożycielką wraz z pozorantem Pawłem Wężowskim. UniwerPSYtet jest jedyną szkoła w województwie Zachodniopomorskim, która prowadzi systematyczne treningi w tej dyscyplinie sportu! Organizujemy seminaria. Doskonalimy swoje umiejętności uczestnicząc w warsztatach. Trenujemy z czołowymi zawodnikami! Zapraszamy na pierwszy bezpłatny trening!

 

 

pozorant Paweł Wężowski od 2009 rozpoczął naukę pozoracji w szkole K-9 Unit pod okiem doświadczonego pozoranta Tomasza Wojciechowskiego (hodowla użytkowych czarnych owczarków niemieckich Wilczy Mszar), z którym do dziś współpracuje. Uczestniczył w szkoleniach pozorantów Polskiego Związku Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych. Jest członkiem i pozorantem w Stowarzyszeniu Psów Użytkowych Balto. Ściśle współpracuje i uczestniczy w szkoleniach jako pozorant w szkole K2 Słupsk, której właścicielami są Janusza Strąg (Instruktor  Szkolenia Psów Cywilnych i Służbowych Garnizonu Pomorskiego, licencjonowany pozorant ZKwP) oraz Anna Strąg (Instruktorka Związku Kynologicznego w Polsce, Oddział Gdynia). Od 2009 roku zaangażowany w tematykę psów ratowniczych. Obecnie przewodnik psa ratowniczego Haker (Zachodniopomorskie Psy Ratownicze OSP Wołczkowo). W 2014 roku zdał z Hakerem egzaminy i otrzymał certyfikat dla przewodnika psa ratowniczego wydawane przez Komendę Główną PSP:

 • specjalność terenowej (klasa I)
 • specjalność gruzowiskowa (klasy 0)

Od 2013 rozpoczął szkolenia w zakresie pracy pozoranta w ringu francuskim oraz mondioringu pod okiem francuski zawodnika i trenera B. Sudaka. Od 2014 roku uczestniczy w programie Mondioring Polska w którym cykliczne szkolenia prowadzi B. Sudak.

 

 

 


 

Powrót