Oferta

POSŁUSZEŃSTWO

 

Posłuszeństwo

 

Celem kursu jest posiadanie psa, który towarzysząc człowiekowi umie respektować zasady życia społecznego, który zna i potrafi wykonać podstawowe komendy, a jego przewodnik jest w stanie kontrolować zachowanie swego psa w normalnych warunkach życia codziennego.

Podczas kursu dążymy do wytworzenia prawidłowej relacji pomiędzy człowiekiem, a psem. Prawidłowej, czyli takiej, w której człowiek rozumie potrzeby zwierzęcia i dba o ich zaspokojenie, a pies nie ignoruje swego przewodnika, szanuje go, szuka z nim kontaktu i respektuje wszelkie jego polecenia.

W trakcie zajęć właściciele mają szansę poznać różne psie zachowania i zrozumieć ich znaczenie, mogą dowiedzieć się wiele na temat wychowywania swoich podopiecznych i rozwiązywania problemów pojawiających się na co dzień, mogą się też nauczyć jasnego i zrozumiałego dla obydwu stron sposobu porozumiewania się ze swoimi pupilami, co pozwala zapobiegać wielu kłopotliwym sytuacjom i w pełni cieszyć się z posiadania psa.

Podczas zajęć, psy poznają zasady niekonfliktowego współżycia z innymi psami – dzięki temu stają się niekłopotliwymi, przynoszącymi radość i satysfakcję towarzyszami życia.

 Zakres szkolenia obejmuje następujące umiejętności zdobywane przez psy:

 

 • skupianie uwagi na przewodniku,

 • przychodzenie na zawołanie do właściciela,

 • chodzenie przy nodze na smyczy i bez smyczy,

 • pozycje "siad", "waruj", "stój",

 • pozostawanie w miejscu we wszystkich trzech pozycjach statycznych,

 • wykonywanie poleceń "siad", "waruj", "stój" na odległość,

 • pokonywanie różnego rodzaju przeszkód,

 • cierpliwe znoszenie badania, czynności pielęgnacyjnych i opatrywania bandażem,

 • ignorowanie leżącego na ziemi jedzenia,


Oprócz tego, właściciele uczą się jak zwiększyć swoją atrakcyjność w oczach psów:

 • poznają właściwe sposoby bawienia się z psem,

 • uczą się odpowiedniej tonacji głosu, aby jak najlepiej motywować psa,

 • nabywają umiejętność właściwego nagradzania pupila, a także sprawiedliwego dyscyplinowania go.

Aby nauczyć psy właściwego zachowania w życiu codziennym, nasze treningi odbywają się nie tylko na placu szkoleniowym, ale również w mieście, na dworcu, w parku i w lesie.

Zapraszamy na zajęcia w piątki o 18:00 i soboty o 11:00.

 

                  

Powrót